Apothecarius ebook Więcej
2012-08-17BRUKIEWICZ Piotr
Uwagi SIA do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo Farmaceutyczne
Uwagi Śląskiej Izby Aptekarskiej do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo Farmaceutyczne, który został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 2 sierpnia 2012 r.

Nasz znak: SIAKat-0187-2012
Katowice, 2012-08-16

Szanowny Pan
Minister Zdrowia
Bartosz ARŁUKOWICZ
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej przekazuję uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo Farmaceutyczne, który został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 2 sierpnia 2012 r.

Od lat jednym z głównych problemów braku wielu ważnych leków na rynku jest dziki i niekontrolowany eksport równoległy. Borykały się z nim też inne kraje, ale w końcu wiele z nich sobie poradziło.

Polska też by miała z tym mniejsze problemy, gdyby nasze prawo było dopracowane do rzeczywistości i tak chcąc np. poprawić dostępność wielu leków na polskim rynku wystarczyłoby tylko doprowadzić do przestrzegania istniejących zapisów, których łamanie nie jest zagrożone obecnie żadnymi sankcjami.

Proszę wprowadzić dotkliwe kary finansowe do możliwości utraty zezwolenia na prowadzenie hurtowni lub apteki m. in. za niezgodny z prawem eksport równoległy, a sytuacja znacząco się poprawi. Przecież mamy dobre zapisy:

Art. 24. 3c. Podmiot odpowiedzialny oraz przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi są obowiązani zapewnić, w celu zaspokajania potrzeb pacjentów, odpowiednie i nieprzerwane zaspokojenie zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami leczniczymi i przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi.

Jednak dodatkowo należałoby także wprowadzić konieczność uzyskiwanie zgody inspekcji farmaceutycznej na eksport równoległy, co zapewniłoby kontrolę ilości leku wędrującego za granicę.

Przez dziurawe prawo farmaceutyczne i inspekcję farmaceutyczną bez właściwego oręża braki leków dla polskich pacjentów będą się powtarzały notorycznie, gdyż osoby patrzące tylko na łatwy zarobek poświęcą nawet podstawioną aptekę lub hurtownię, by zyskać znaczące dochody. Dlatego kary finansowe za takie działania powinny być nie tylko dotkliwe dla firm (hurtowni i aptek), które są często tylko przykrywką, ale także dla ich właścicieli.

Ponadto Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej pozwala sobie zauważyć, że istnieją inne obszary ustawy Prawo Farmaceutyczne, które naszym zdaniem wymagają pilnej zmiany treści ustawy tej ustawy. Naszym zdaniem najważniejszym problemem wymagającym doprecyzowania jest paragraf 94a ustawy PF o zakazie reklamy aptek, który obecnie jest nagminnie omijany przez wiele podmiotów prowadzących apteki.

Dodatkowo naszym zdaniem w najbliższym czasie zmianie powinny ulec także następujące paragrafy ustawy Prawo Farmaceutyczne:

- w art. 92 pozostawić treść: w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu. W aktualnym brzmieniu pozostaje wątpliwość, czy ma on mieć uprawnienia kierownika apteki, choć wcale nie jest tak w ustawie zapisane a proponowany zapis jest jasny.

- w art. 94a m.in. zmienić zapis na: Zabroniona jest wszelka reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Do zdania drugiego proponuje dodać numer telefonu ( jest potrzebny pacjentowi do kontaktu)

- w art. 88 ust 1 słowo ustanowiony zamienić na: zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy .... pozostała treść bez zmian.

- powinna zostać także rozważona możliwość przywrócenia obrotu lekami weterynaryjnymi w aptekach ogólnodostępnych.

Z poważaniem

Prezes Rady śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
Autor: BRUKIEWICZ Piotr
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet