2011-12-20
Technik praktykant a recepty refundowane.
Czy technik farmaceutyczny w czasie 2 letniej praktyki może realizować recepty, w tym refundowane?


W związku z pytaniami wynikającymi z podpisywania umów z NFZ zwracam Państwu uwagę na ważny szczegół, by w przyszłości nie okazało się, że NFZ zakwestionuje recepty realizowane przez praktykantów i zażąda zwrotu pieniędzy. Do praktykantów musimy zaliczyć nie tylko techników w czasie 2 letniej praktyki ale także studentów farmacji w czasie 6-cio miesięcznej praktyki.

Na wstępie wyrażę swój pogląd, że studenta i technika farmaceutycznego w czasie praktyki nawet nie warto wprowadzać do personelu fachowego w umowie z NFZ, gdyż ta umowa jest zawierana w celu realizacji recept refundowanych przez wyszczególniony w niej personel fachowy, a praktykant może jedynie wykonywać czynności pomocnicze np. przy wydawaniu leków.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego, w paragrafie 6 czytamy: praktykant może samodzielnie wykonywać czynności POMOCNICZE przy sporządzaniu, wytwarzaniu, WYDAWANIU produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, i preparatów leczniczych będących: 1) lekami do żywienia pozajelitowego, 2) lekami do żywienia dojelitowego, 3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cytostatycznymi, 4) płynami infuzyjnymi, 5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej.

Tak więc technik farmaceutyczny w czasie 2 lat praktyki może wykonywać tylko czynności pomocnicze, a więc nie może wykonywać żadnych prac samodzielnie, czyli samodzielnie wykonywać swojego zawodu.

Właściciele aptek często dyskutują, co to znaczy czynności pomocnicze lub czasem dowodzą, że praktykant pracuje pod ich nadzorem czy opieką ekspediując leki. Nie chcę w tej chwili filozofować czy praca praktykanta w ekspedycji i realizacja recept pod nadzorem opiekuna jest wykonywaniem czynności pomocniczych, czy też samodzielną realizacją recept. Czy dwie pieczątki na recepcie – praktykanta i opiekuna – dowodzą, że praktykant tylko pomagał w ekspedycji i się uczył realizacji recept wykonując czynności pomocnicze, czy realizował recepty osobiście.

Z uwagi jednak na Państwa bezpieczeństwo wobec NFZtu zwracam uwagę, że moim zdaniem nie można zaliczyć praktykanta do personelu fachowego przy zawieraniu umów z NFZtem na realizację recept refundowanych, gdyż może się za jakiś czas okazać, że NFZ zakwestionuje refundację za recepty zrealizowane przez praktykantów.

Wiceprezes Rady ŚIA
dr farm. Stanisław Piechula
Autor: PIECHULA Stanislaw
chevron_left
15
05.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry