Apothecarius ebook Więcej
2018-05-14Lech Wróblewski
Szkolenie w e-dukacja.pl "Farmakoterapia chorób alergicznych"

W portalu e-dukacja.pl został udostępniony kurs "Farmakoterapia chorób alergicznych", za który można uzyskać 8 punktów "twardych".

Szkolenie obejmujący tematy:

  • Alergie pokarmowe,
  • Choroby alergiczne skóry i ich leczenie,
  • Epidemiologia i etiopatogeneza chorób alergicznych,
  • Ogólne zasady farmakoterapii chorób alergicznych,
  • Opieka farmaceutyczna nad pacjentami z chorobami alergicznymi,
  • Strategie leczenia astmy oskrzelowej i stanu astmatycznego,
  • Alergiczny nieżyt nosa.

Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Z poważaniem
Lech Wróblewski

Autor: Lech Wróblewski
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet