2019-02-18
System weryfikacji autentyczności leków - opisy alertów KOWAL

Opis alertów przygotowanych przez fundację KOWAL, mogących się pojawiać podczas weryfikacji autentyczności leków serializowanych.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Źródło: https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/system-weryfikacji-autentycznosci-lekow-opisy-alertow

System weryfikacji autentyczności leków - opisy alertów

Fundacja KOWAL prezentuje poniżej opisy alertów, mogących się pojawiać podczas weryfikacji autentycznoście leków serializowanych. Podkreślamy, że obowiązkowi skanowania, celem weryfikacji lub wycofania, podlegają jedynie opakowania leków na receptę i Omeprazolu, które spełniają jednocześnie dwie przesłanki:

1. Zostały zwolnione do obrotu od dnia 9 lutego 2019 roku
 oraz
2. Posiadają na opakowaniu leku występujące razem: kod 2D Data Matrix oraz zabezpieczenie przed otwarciem (ATD)

Oznacza to, że:

- że obowiązkowi weryfikacji lub wycofania w Systemie nie podlegają produkty nie spełniające powyższych przesłanek,

- alerty wygenerowane przez System w odniesieniu do produktów niespełniających powyższych przesłanek należy zignorować i wydać lek niezależnie od alertu, np. dotyczy to wszystkich produktów posiadanych przez Państwa w dniu 9 lutego 2019 roku,

- w razie wątpliwości racjonalne jest przyjęcie założenia, że alert w Systemie wobec opakowania posiadającego jednocześnie kod 2D Data Matrix oraz ATD w pierwszych tygodniach po 9 lutego 2019 roku dotyczy opakowania zwolnionego do obrotu na terytorium UE przed 9 lutego 2019 roku, zatem opakowanie takie należy wydać niezależnie od alertu.

Kod alertu: NMVS_NC_PC_01
komunikat polski: Nieznany kod produktu.
Przykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert: Brak produktu o danym numerze GTIN w bazie PLMVS.

Kod alertu: NMVS_FE_LOT_03
komunikat polski: Nie można znaleźć partii [serii] dla tych danych.
Przykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert: Numer GTIN znajduje się już PLMVS, ale dana seria leku już nie (w systemie nie ma partii o tym numerze przypisanej do GTIN).

Kod alertu: NMVS_NC_PC_02
komunikat polski: Nieznany numer seryjny.
Przykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert: Numer GTIN i numer partii [serii] znajdują się w PLMVS, ale nie ma tam indywidualnego numeru seryjnego opakowania.

Kod alertu: NMVS_FE_LOT_12
komunikat polski: Data ważności nie jest zgodna z datą w NMVS.
Przykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert: Numer GTIN i seria leku znajduje się już PLMVS [ponieważ w innym przypadku pojawiłby się wczesniejszy alert o kodzie: NMVS_NC_PC_01 lub NMVS_FE_LOT_03, o których mowa wyżej].
W tym przypadku data ważności nadrukowana na opakowaniu w kodzie 2D Data Martix nie jest zgodna z danymi w PLMVS dotyczącymi opakowania o tym samym numerze GTIN i numerze serii.

Kod alertu: NMVS_FE_LOT_13
komunikat polski: Identyfikator partii [serii] nie jest zgodny z numerem seryjnym w NMVS.
Przykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert: Dla skanowanego opakowania leku indywidualny numer seryjny nie znajduje się w bazie PLMVS, choć jest GTIN i numer partii [serii].

Kod alertu: NMVS_NC_PCK_22
komunikat polski: Opakowanie jest już nieaktywne.
Przykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert: Próba wydania leku serializowanego, który jest już nieaktywny w PLMVS, ponieważ opakowanie o tym samym unikalnym identyfikatorze zostało już wcześniej wydane pacjentowi lub wyeksportowane poza UE lub w inny sposób wycofane z PLMVS.

Kod alertu: NMVS_NC_PCK_19
komunikat polski: Atrybut jest już ustawiony na opakowaniu.
Przykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert: Nastąpiło usiłowanie powtórnego wycofania niepowtarzanego identyfikatora, który został już wycofany innym kraju (dotyczy opakowań wielonarodowych lub operacji między krajami).
Alert podobny do NMVS_NC_PCK_22, jednak dotyczy opakowań wielonarodowych lub transakcji między krajami.

Kod alertu: NMVS_NC_PCK_20
komunikat polski: Określony przedział czasowy między ustawieniem tej właściwości a cofnięciem został przekroczony.
Przykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert: Próba przywrócenia aktywnego statusu opakowania, po upływie 10 dni od jego wycofania przez tego samego użytkownika PLMVS.

Kod alertu: NMVS_NC_PCK_21
komunikat polski: Cofnięcie może zostać wykonane tylko przez tego samego użytkownika, który wcześniej ustawił atrybut.
Przykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert: Próba przywrócenia aktywnego statusu opakowania,  przez innego użytkownika PLMVS niż użytkownik, który wycofał opakowanie leku (inny LOGIN/lokalizacja w PLMVS).

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
24
07.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry