Apothecarius ebook Więcej
2012-08-22BRUKIEWICZ Piotr
Stanowisko Rady SIA dot. listu mec. Edwarda Jędrzejewskiego do RPO
Stanowisko Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w sprawie listu mec. Edwarda Jędrzejewskiego skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich uchwalone w dniu 07.08.2012r.

Nasz znak: SIAKat-0195-2012
Katowice, 2012-08-21

Szanowna Pani
Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

Stanowisko Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w sprawie listu mec. Edwarda Jędrzejewskiego skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich uchwalone w dniu 07.08.2012r.


Działając na podstawie art. 1 w związku z art. 7 ust. 1 p. 1, 6 i 9 ustawy z dnia 18.04.1991 t.j. Dz.U. 2008/136/856 w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości pisma adwokata Edwarda Jędrzejewskiego w sprawie podobno niezgodnych z prawem działań samorządu aptekarskiego jako Śląska Izba Aptekarska zwracamy się do Pani Rzecznik z niniejszym pismem i podnosimy że:

działanie zgłaszającego nie jest oparte na działaniach altruistycznych oraz prowadzone pro publico bono, gdyż niedomagania prawne opisane przez Pana mecenasa Edwarda Jędrzejewskiego były znane od dawna w tym zgłaszającemu.

Pan mecenas Edward Jędrzejewski był przez wiele lat koordynatorem prawników NRA w tym czasie działo się wiele złego w prawie farmaceutycznym i nie tylko, ale to jakoś nie przeszkadzało zgłaszającemu.
Ostatni przykład, od czasów projektów ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego …, a w szczególności po jej uchwaleniu (Dz.U. 2011/ 122/696 ze zm.), część prawników zwracała uwagę na wiele błędów tej ustawy i zapisów dla aptekarzy niekorzystnych, ale nie mec E. Jędrzejewski.

Wtedy mecenas NRA Edward Jędrzejewski nie widział potrzeby obrony farmaceutów, teraz to się zmieniło. Nagle zatroskany o warunki prowadzenia apteki udaje, że nie zna treści art. 86 prawa farmaceutycznego, układu stowarzyszeniowego Polski z UE, z których to wynika, że apteka to nie przedsiębiorstwo (handlowe) jak każde inne, jak sugeruje autor skargi, ale placówka ochrony zdrowia publicznego z określoną misją społeczną.

W aptece jako placówce ochrony zdrowia publicznego uprawnione osoby świadczą usługi farmaceutyczne mając na względzie zdrowie i dobro pacjenta, a nie prowadzą przedsiębiorstwo handlowe.

Państwo reglamentuje działalność aptek poprzez system zezwoleń i przedsiębiorca musi liczyć się z ograniczeniami z tym związanymi, w tym tymi wynikającymi z prawa farmaceutycznego art. 86 i 94a. Na podstawie powołanego traktatu stowarzyszeniowego w zakresie polityki zdrowotnej, a lekowej w szczególności Państwa członkowskie UE mają dużą swobodę działania.

Dziwne jest, że autorowi skargi nie przeszkadza zakaz reklamy kancelarii prawnych w tym adwokackich, nie rozumiemy dlaczego mecenas Edward Jędrzejewski nie domaga się zniesienia zakazu reklamy kancelarii adwokackich, co też ogranicza rynek, a prawa konsumenta w szczególności.

Zarzuty Pana mecenasa w stosunku do np.: kodeksu etyki aptekarza RP, którego w części jest na pewno współautorem pozostawimy do rozstrzygnięcia odpowiednim organom.

z poważaniem

Prezes Rady SIA w Katowicach
dr farm. Piotr Brukiewicz

W załączeniu pismo z RPO do NIA oraz skarga mec. Edwarda Jędrzejewskiego.
Autor: BRUKIEWICZ Piotr
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet