2013-01-10
Stanowisko kierownika apteki bez ograniczeń wiekowych
Jak już informowałem od 1 stycznia 2013r. usunięto z Prawa farmaceutycznego zapis ograniczający wiek kierownika apteki. Co to za sobą pociąga?

Z uwagi na zainteresowanie tematem i wiele pytań wyjaśniam w szczegółach:

1 - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (DU-2012-1544) usunęła z ustawy Prawo farmaceutyczne zapisy ograniczające wiek kierownika apteki, czyli:

W Prawie farmaceutycznym w Art. 88. USUNIĘTO punkt 2 o brzmieniu:
Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który nie przekroczył 65 roku życia i ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

W to miejsce WPROWADZONO NOWY ZAPIS w punkcie 2 o brzmieniu: Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.”;

Zaś z punktu 3 całkowicie USUNIĘTO ZAPIS: Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydaną na wniosek zainteresowanego po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej prowadzącemu aptekę, który ukończył 65 lat, okres, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony do 70 roku życia.

TYM SAMYM STANOWISKO KIEROWNIKA APTEKI NIE JEST OGRANICZONE ŻADNYM WIEKIEM !

2 - osoby piastujące stanowisko kierownika bez względu na wiek mogą je piastować nadal bez żadnego zabiegania o jakiekolwiek zgody i przedłużenia;

3 - osoby nie piastujące stanowiska kierownika, a spełniające pozostałe warunki (co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej) mogą starać się o objęcie stanowiska kierownika apteki, bez względu na wiek;

4 - należy zwrócić uwagę, że w celu objęcia stanowiska kierownika apteki inspektoraty farmaceutyczne występują do izb aptekarskich o potwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata, co określa ustawa Prawo farmaceutyczne i ustawa o izbach aptekarskich. Taką rękojmię uchwala rada izby.

5 - w Śląskiej Izbie Aptekarskiej by uzyskać rękojmię Rada izby sprawdza:

5a - wywiązanie się z obowiązku stałych szkoleń farmaceutów;
Szczegóły: http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-4822.html

Szczegóły - Lech Wróblewski, tel. 32-6089767

5b - niekaralność kandydata (przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowym Sądem Aptekarskim)

Szczegóły - Dorota Hapeta, tel. 32-6089766

5c - spełnienie obowiązków wobec izby, w tym opłatę składek członkowskich;
Proszę przeczytać szczegóły:
http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-4862.html
http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-1518.html

Szczegóły - Katarzyna Szymała tel. 32-6089761

6 - w przypadku nowo otwieranej apteki, kandydaci na kierowników aptek składają odpowiednie dokumenty do Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej, zaś dopiero Inspekcja występuje do izby o potwierdzenie rękojmi, a w przypadku apteki istniejącej (zmiana na stanowisku kierownika) dokumenty należy złożyć bezpośrednio do izby.


Z poważaniem
Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewcz

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Stanisław Piechula
Autor: BRUKIEWICZ Piotr
chevron_left
12
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry