Apothecarius ebook Więcej
2017-09-08Katarzyna Szymała
Rozkład godzin pracy aptek - Miasto Bytom - 2017-09-13

W dniu 12.09.2017 r. wpłynął do ŚIA poprawiony projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu zmieniającej uchwałę nr XXXIX/508/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Bytomia.

Wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 19.09.2017 r.

Ewentualne uwagi farmaceutów z rejonu Miasta Bytomia do w/w projektu prosimy przesyłać do dnia 18.09.2017 r. na adres e-mail Pani Katarzyny Szymała: szymala.katarzyna@slaskaoia.pl

Dokładny termin: 2017-10-13
Autor: Katarzyna Szymała
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet