Apothecarius ebook Więcej
2016-05-24Michał Rzepczyk
Protokół VI Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 06 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 24 maja 2016 roku.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.15. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 17/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 05 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 19.04.2016 roku.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: Magdalena, Barbara Matoła VI/076/16.

4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Janina Karasińska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Jaśminowa” w 41-902 Bytom, ul. Prusa 48;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Marta Wąsowicz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr.Max” w 32-600 Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 11;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Karol Łukaszyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Aptek Biskupice” w 41-800 Zabrze, ul. Bytomska 43;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

 - mgr farm. Adam Naczyński w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr. Max” w 41-700 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 370A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Joanna Górnicka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr. Max” w 41-200 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 2A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Jolanta Chwedoruk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Centrum II” w 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 100A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Dominik Tomaszewski w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Główna Centrum Niskich Cen” w 40-098 Katowice, Pl. Szewczyka 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
W związku z niedawnym opiniowaniem kandydata na kierownika, mgr farm. Dominik Tomaszewski nie był zaproszony na rozmowę z komisją opiniującą.
Jednocześnie zadecydowano, ze wraz z uchwałą zostanie przekazana do inspektoratu informacja, że Rada SIA negatywnie ocenia używaną przez zezwoleniobiorcę nazwę apteki „Główna Centrum Niskich Cen” ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem nazwy apteki. Rada SIA wyraża pogląd, że nazwa taka jest sprzeczna z prawem i nie powinna zostać zarejestrowana przez WIF w Katowicach, jako nazwa apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie art. 94a prawa farmaceutycznego w dniu 01.01.2012r.

- mgr farm. Anna Pilszak-Dec w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Główna” w 44-122 Gliwice, ul. Żwirki i Wigury 68;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Wioleta Bąk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-717 Ruda Śląska, ul. Górnośląska 16;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Marta Keller w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-706 Ruda Śląska, ul. Solidarności 20E;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Dariusz Kerner w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dr. Optima” w 44-304 Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 61;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Mirosława Czerwik w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Prima” w 44-119 Gliwice, ul. Pogodna 15;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Magdalena Szilman-Sprycha w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-500 Chorzów, ul. Żołnierzy Września 20;
 Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

 4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Adil Hilmi w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka na Rynku” w 43-190 Mikołów, ul. Rynek 7, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Maroc Sp. z o.o. z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 9;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Piotr Szlęg w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Główna” w 40-649 Katowice, ul. Szewska 11, lok.9, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Farmacja Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 28/78;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Przemysław Belcik w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr.Max” w 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 11, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez PlusPharma Sp. z o.o. z siedzibą w 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4;
Rada SIA jednogłośnie postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Dr.Max” w 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 11 zgodnie z art. 106 par. 4 kpa i wezwać wnioskodawcę do wyjaśnienia, czy spełnia warunki do uzyskania zezwolenia mając na względzie przepisy antykoncentracyjne zawarte w art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy prawo farmaceutyczne oraz jakie są powiązania kapitałowe i osobowe wnioskodawcy, jako członków zarządu i wspólników spółki PlusPharma Sp. z o.o. z siedzibą w 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4 z podmiotami prowadzącymi apteki na terenie woj. Śląskiego zgodnie z wykazem prowadzonym przez SWIF w Katowicach oraz przeprowadzić postępowanie sprawdzające w rejestrach KRS i SWIF w zakresie powiązań, o których mowa w art. 99 prawa farmaceutycznego. Rada SIA powzięła wątpliwość, czy zezwoleniobiorca nie narusza przepisów antykoncentracyjnych wynikających z art. 99 prawa farmaceutycznego oraz czy podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni nie prowadzą aptek. Art. 99 ust 3 p. 2. W celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości Rada SIA postanowiła zwrócić się do wnioskodawcy jak wyżej oraz przeprowadzić postępowanie sprawdzające w tym zakresie.
Wobec powyższego rozpoznanie sprawy odroczono do dnia 07.06.2016r., kiedy zaplanowano najbliższe posiedzenie Rady SIA, a wnioskodawca będzie mógł zająć stanowisko w sprawie.

- mgr farm. Marta Malina w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dla Ciebie” w 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 49, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka „Dla Ciebie” M. i R. Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w 41-906 Bytom, ul. Konstytucji 91a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym.

- mgr farm. Małgorzata Zaremba-Szwałek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka w Rynku” w 41-400 Mysłowice, ul. Rynek 21/22, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Małgorzatę Zaremba-Szwałek, 41-400 Mysłowice, ul. Moniuszki 1, Pana Adama Szwałek, 41-400 Mysłowice, ul. Moniuszki 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Agata Pokorska-Kleinowska w aptece ogólnodostępnej w 41-800 Zabrze, ul. Gdańska 21 c-d, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Malinowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-947 Piekary Śląskie, ul. Piekarska 69;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Halina Czarnecka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Hygieia” w 41-600 Świętochłowice, ul. Śląska 109, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Centrum Tanich Leków I Chojnacki Sp.J. z siedzibą 31-423 Kraków, ul. Józefa Łepkowskiego 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kierownika apteki zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Natomiast Rada SIA negatywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wzywając wnioskodawcę do dostosowania nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy do obowiązującego prawa poprzez usunięcie z nazwy informacji wartościujących o charakterze reklamowym poprzez używanie w nazwie dodatku reklamowego o charakterze wartościującym „Centrum Tanich Leków”, co jest niezgodne z art.94a prawa farmaceutycznego oraz może naruszać ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- mgr farm. Aneta Abramowska w aptece ogólnodostępnej w 44-200 Rybnik, ul. Rynek 8, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Malinowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-947 Piekary Śląskie, ul. Piekarska 69;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Ewa Wrześniewska w aptece ogólnodostępnej w 40-707 Katowice, ul. Franciszkańska 1, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Malinowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-947 Piekary Śląskie, ul. Piekarska 69;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Magdalena Wilk w aptece ogólnodostępnej w 43-600 Jaworzno, ul. Henryka Sienkiewicza 2A, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Malinowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-947 Piekary Śląskie, ul. Piekarska 69;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Marta Płatek w aptece ogólnodostępnej w 44-105 Gliwice, ul. Paderewskiego 56D, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Malinowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-947 Piekary Śląskie, ul. Piekarska 69;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Justyna Nędza w aptece ogólnodostępnej w 41-800 Zabrze, ul. Budowlana 34, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Malinowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-947 Piekary Śląskie, ul. Piekarska 69;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki szpitalnej:

- mgr farm. Danuta Musiał-Matuszek w aptece szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- dr n. farm. Arkadiusz Gruchlik w aptece szpitalnej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach im. Jana Pawła II w 40-752 Katowice, ul. Medyków 16;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4d. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów - opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek:

1. UJ CM w Krakowie
- mgr farm. Nina Kania, Apteka „Zdrowit” w 47-400 Racibórz, ul. Katowicka 4;

2. UM Wrocław
- mgr farm. Klaudia Sulińska-Wosiek, „Apteka Nova Sieciowa” w 41-500 Chorzów, ul. ks. J. Czempiela 8;

3. SUM w Katowicach
- mgr farm. Agata Kosatka, Apteka „Dr.Max” w 41-200 Sosnowiec, Al. Mireckiego 23;
- mgr farm. Anna Kurek-Deląg, Apteka MAXFARM w 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20;
- mgr farm. Patrycja Stańska-Kotapka, Apteka Ziko w 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 16;
Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym udzieliła zgody ww. farmaceutom.

4e. Opiniowanie listy farmaceutów - opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM w Katowicach - kontynuacja sprawy z ostatniego posiedzenia.
Opiniowano farmaceutów, dla których wyznaczono dodatkowy termin wydania opinii ze względu na zaległości w opłacie składek na rzecz Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz brak wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach ciągłych i zaliczenie odpowiedniej liczby szkoleń. Ze względu na zaległości w opłacie składek na rzecz Śląskiej Izby Aptekarskiej dla jednej osoby wydano opinię negatywną, gdyż takie postępowanie stanowi naruszenie podstawowych obowiązków członków izby wobec samorządu zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich Dz.U. 2014 poz.1429. Pozostałe kandydatury zaopiniowano pozytywnie, gdyż ustały powody, dla których na ostatnim posiedzeniu wstrzymano wydanie opinii. Opinia została podjęta jednogłośnie.

4f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Jaworzna, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Prośby magistrów farmacji o przyznanie zapomogi finansowej.
- Do Rady SIA wpłynęła prośba o zapomogę finansową. Po analizie nadesłanego pisma i dołączonych do niego zaświadczeń, Rada SIA kolejny raz jednogłośnie podjęła decyzję o oddaleniu wniosku i poprosiła o dalsze uzupełnienie przez Panią mgr … dokumentacji.
- W stosunku do prośby mgr farm. … Rada SIA jednogłośnie postanowiła zwrócić wniosek z przyczyn formalnych, gdyż nie spełniał on wymogu regulaminu funduszu pomocy na rzecz członków Śląskiej Izby Aptekarskiej.

5b. Członkowie Rady w głosowaniu tajnym podjęli uchwały w sprawie nadania odznaczeń i wyróżnień:
- Medal im. Edmunda Baranowskiego przyznano mgr farm. Beacie Dominek-Piasta, dr n. farm. Danielowi Kmita.
- Laur Śląskiej Izby Aptekarskiej przyznano dr hab. n. farm. Agnieszce Skowron, mgr farm. Jolancie Dominek, mgr farm. Danucie Szydłak, mgr farm. Michałowi Grzegorczyk.
Wszyscy odznaczeni farmaceuci wyróżniają się wzorową pracą na rzecz samorządu aptekarskiego i podniesienia rangi i prestiżu farmacji w Polsce. Działalność osób odznaczonych jest pięknym przykładem aktywności i działalności społecznej.

5c. Propozycja zakupu tabletów dla funkcyjnych członków Rady SIA.
Rada SIA jednogłośnie podjęła decyzję o zakupie tabletów dla funkcyjnych członków Rady SIA oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego, w ilości 5 szt. .... Zakupiony sprzęt będzie do dyspozycji ww. osób do końca kadencji.

5d. Podjęcie uchwały o skierowaniu mgr farm. do OROZ za uporczywe uchylanie się od opłacania składek członkowskich.
Rada SIA zgodnie z uchwałą U-RSIA-018-V-2008 z dnia 04 marca 2008r., jednogłośnie postanowiła wystąpić do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach z wnioskiem wobec członków Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy od ponad roku zalegają z opłacaniem składek członkowskich, o zbadanie, czy nie zostały naruszone art. 23.1 i 23.a. Kodeksu Postępowania Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej oraz dobre obyczaje.
Obowiązek opłacania składek na rzecz samorządów zawodowych jest podstawowym obowiązkiem członka samorządu, co wynika jasno z art. 27 w związku z art. 29 ustawy o izbach aptekarskich.
Za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych aptekarze mogą być ukarani przez OSA.
Zgodnie z powołaną uchwałą Rady SIA, po określonym czasie nieopłacania składek przez aptekarza można skierować wniosek do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o zbadanie postępowania aptekarza i podjęcie stosownej decyzji w tej sprawie.

5e. Przedstawienie wniosków o przyznanie odznaczeń samorządowych.
Rada SIA jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację o złożeniu do biura SIA wniosków o przyznanie odznaczeń samorządowych i państwowych. Prezes odczytał zebranym kandydatury do odznaczeń. Zgodnie z regulaminem wnioski zostaną zamieszczone na stronie internetowej izby do zapoznania, a na kolejnym posiedzeniu Rady przegłosowane.

5f. Do biura SIA wpłynęła rezygnacja mgr farm. Dominiki Nec z funkcji Delegata. Zgodnie z regulaminem wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy Rada SIA zwoła rejonowe zebranie farmaceutów okręgu Mysłowice, na którym odbędą się wybory uzupełniające delegata na okręgowy zjazd aptekarzy.

5g. Rada SIA przyjęła do wiadomości informację o osobach, które zostaną skierowane do komornika sądowego za uporczywe uchylanie się od opłacania składek członkowskich.

5h. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia - informacja dla Członków Rady SIA
Do izby wpłynęło celem wykonania orzeczenie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. … karą upomnienia za uporczywe uchylanie się od opłacania składek członkowskich na rzecz SIA, co stanowi naruszenie art. 22 Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Rada zapoznała się z orzeczeniem OSA.

5i. V Mistrzostwa Polski OIA w Piłce Nożnej Halowej - Łęczyca - 22-24.04.2016 oraz powołanie Komitetu organizacyjnego VI Mistrzostw Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej.
22 - 24 kwietnia 2016 roku w hali sportowej w Łęczycy przy ul. Szkolnej 2 odbyły się V Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Organizatorami zawodów była Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi (ubiegłoroczny zwycięzca) wraz z Klubem Sportowym Hurtap Łęczyca (organizator techniczny).
1. OIA Katowice
2. OIA Kraków
3. OIA Poznań
Zgodnie z tradycją, zwycięzca zawodów organizuje kolejne rozgrywki, w związku z powyższym Rada SIA powołała Komitet organizacyjny składający się m. in. z członków drużyny piłkarskiej oraz Prezesa Rady SIA Piotra Brukiewicza i Wiceprezesa Krzysztofa Majki.

5j. Spotkanie w SIL w sprawie podpisania Porozumienia Śląskie Forum Samorządów Zaufania Publicznego - 27.04.2016
W imieniu SIA 27 kwietnia br. dr Piotr Brukiewicz podpisał dokument zwany Porozumieniem Śląskie Forum Samorządów Zaufania Publicznego. W skład porozumienia oprócz aptekarzy weszły samorządy m.in. lekarzy, pielęgniarek i położnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów, architektów, notariuszy, rzeczników patentowych, komorników i innych. Powołane porozumienie jest kierowane rotacyjnie przez okres sześciu miesięcy. Na pierwszą kadencję wybrano Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacka Kozakiewicza, którego rekomendowała delegacja SIA.
Spotkanie zostało obszernie omówione na ostatnim posiedzeniu Prezydium Rady SIA.

5k. Radca prawny SIA złożył propozycję przeprowadzenia szkolenia dla farmaceutów w zakresie działalności apteki (ciągłość trwania apteki, sporządzania testamentów, zmian właścicielskich itp.). Rada SIA przyjęła propozycję.

5l. I Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Raftingu - Kraków - 20-22.05.2016r.
W dniach 20 - 22 maja 2016 roku w Krakowie na torze kajakarstwa górskiego Krakowskiego Klubu Kajakowego odbyły się I Mistrzostwa Polski w Raftingu, których organizatorem była Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
Na starcie I Mistrzostw Polski Farmaceutów w Raftingu stanęło 10 załóg z całej Polski. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach: o Puchar Prezesa NRA i o Puchar Prezesa OIA Kraków.
Puchar Prezesa NRA i tytuł Mistrza Polski Farmaceutów 2016 w Raftingu, zdobyła załoga Hurtapu z Wiktorem Napiórą jako kapitanem. Drugie miejsce i srebrny medal zdobyła załoga z Krakowa. Trzecie miejsce i brązowy medal zdobyła załoga z Olsztyna.
Puchar Prezesa OIA Kraków zdobyła druga drużyna z Krakowa.
Załoga SIA, którą reprezentowali: mgr farm. Joanna Dunat, dr farm. Piotr Kaczmarczyk, mgr farm. Marek Molski, Krzysztof Zarębski zajęła 6 miejsce.

6. Wolne głosy i wnioski.
- W Zegrzu pod Warszawą odbyło się ogólnopolskie szkolenie OSA i OROZ wraz z NSA i NROZ. Jednym z zaleceń formalnych było, aby protokołowanie posiedzeń tych organów było wykonywane przez osoby zatrudnione w izbie. W SIA protokoły wykonuje Pani Agata Bednarska z zespołu Pani mec. Barbary Jendryczko, która prowadzi obsługę prawną posiedzeń OSA i OROZ. W związku z tym Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę o zawarciu umowy zlecenia z Panią Agatą Bednarska, której przedmiotem będzie powierzenie wszystkich czynności związanych z protokołowaniem posiedzeń OSA i OROZ. Za wykonanie wskazanych w umowie czynności Pani Agata Bednarska otrzyma wynagrodzenie w wysokości … zł brutto za godzinę realizacji zlecenia.

- W podziękowaniu za zaangażowanie i pracę na rzecz Śląskiej Izby Aptekarskiej, Rada SIA jednogłośnie postanowiła przyznać nagrodę jubileuszową dla Pani Katarzyny Szymała za 10 lat pracy w Śląskiej Izbie Aptekarskiej …

- W związku z rozpoczęciem prac powołanej przez Radę SIA Komisji mediacyjnej przy SIA, na wniosek przewodniczącego komisji mgr. farm. Zdzisława Gawrońskiego, Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwrotu kosztów za udział w posiedzeniach komisji.
Ustalono, iż za udział w posiedzeniach komisji, na podstawie listy obecności, Członkom wypłacany będzie zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu w kwocie …

- SIL Muzeum Historii Medycyny i Farmacji; Prezes SIL przesłał pismo z prośbą o wpłatę zaliczki na przygotowanie planu w kwocie, która zamyka się między 4 a 6 tysięcy złotych. Jednogłośnie zdecydowano wstępnie potwierdzić uczestnictwo SIA w przedsięwzięciu po otrzymaniu konkretnej oferty cenowej.

- Informacja dla członków Rady SIA o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ... W piśmie od Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej napisano o umorzeniu sprawy odnoszącej się do działań reklamowych.

- Informacja dla członków Rady SIA o odmowie wypłaty odszkodowania dla mgr …, u którego wystąpił drugi zawał. Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty powołując się na punkt, w którym jest napisane, że świadczenie nie przysługuje jeśli drugi zawał wystąpi w czasie krótszym niż 8 lat. Informacja została przekazana Pani Jolancie Sienkiewicz z firmy Adviser. SIA jest przygotowana do rozmów z ubezpieczycielem w celu obrony kolegi.

- Korespondencja z NIA - przedstawiono i omówiono ostatnie pisma NRA ws. ustawy o zawodzie farmaceuty, zakazu reklamy oraz zagadnień właścicielskich aptek.

- Posiedzenie NRA - 10.05.2016 r. przebiegło w atmosferze współpracy. W kolejnych dniach odbył się zjazd rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

- Do SIA wpłynęła odpowiedź Konsultanta Krajowego w dziedzinie Farmacji Szpitalnej prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka dotycząca zajęcia stanowiska w sprawie problemu dotyczącego odpowiedzialności za zamawianie oraz ewidencję środków odurzających i psychotropowych w oddziałach i komórkach organizacyjnych szpitala.
Otrzymana dokumentacja zostanie przekazana do aptek szpitalnych. Tematem zajmuje się mgr Beatrycze Radlańska-Piątek.

- Wiceprezes mgr Zdzisław Gawroński przedstawił ofertę szkolenia podnoszącego kwalifikacje dla komisji mediacyjnej, które zostanie przeprowadzone przez mgr Grzegorza Maćczak, będącego specjalistą w tej dziedzinie, uprawnionym do prowadzenia szkoleń. Wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie przydatna w pracach komisji, przyczyniając się do jej skuteczniejszego działania. Nawet, jeśli podczas spotkania komisji na sali będzie tylko jedna osoba przeszkolona w zakresie mediacji, szanse na pozytywne rozwiązanie sporu znacznie wzrosną. Planowane jest zorganizowanie do 5 spotkań nie krótszych niż 3 godziny, uczestniczyć będzie do 8 osób, co daje w sumie 15 godzin szkoleń w formie warsztatowej. Certyfikowane szkolenie dla mediatora trwa 65 godzin. Koszt szkolenia 8 osób wynosiłby ... zł. Tą ofertę warto porównać z dostępnymi na rynku, lecz mając w naszych szeregach farmaceutę z uprawnieniami, warto wykorzystać jego doświadczenie, które najlepiej oddaje wyzwania środowiska aptekarskiego. Członkowie Rady poparli pomysł. Prezes dr Piotr Brukiewicz obiecał przyjrzeć się programowi szkolenia pod kątem jego profesjonalizmu, który musi uzasadniać zaproponowaną kwotę. Mgr Krzysztof Majka powiedział, że chciałby zobaczyć program szkolenia oraz zorientować się, jaki jest koszt konkurencyjnych szkoleń.

- Mgr Krzysztof Majka złożył propozycję rozbudowy izby, przez nadbudowę, gdzie powstałaby np: sala pamięci lub sale szkoleniowe. Temat będzie przygotowany do przedstawienia na Zjeździe. Prof. Dionizy Moska poparł pomysł uważając go za bardzo dobry mówiąc, że cieszy się, że wyszedł on od młodego farmaceuty.

- Dr Mikołaj Konstanty zapytał, czy nie byłoby użyteczne posiadać aktualne i profesjonalne bazy adresowe aptek do użycia podczas opiniowania, gdy podejmowany jest temat przekroczenia posiadania 1% aptek. Mec. Krystian Szulc odpowiedział, że jedynym organem uprawnionym do zbadania sprawy jest Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, a Izba dokonuje tylko wstępnej oceny, jeśli jest uzasadnione podejrzenie złamania prawa lub wątpliwość. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że popiera pomysł, choć widziałby raczej jego realizację na poziomie NRA.

7. 06 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 24 maja 2016 r. zakończono ok. godz. 11:25.

Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2016-05-24
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet