2020-04-02
Procedura opiniowania kandydatów na kierowników aptek

W związku z ogłoszeniem przez MZ stanu epidemii (rozporządzenie MZ z dnia 20.03.2020 r. Dz.U. 2020 poz. 419) oraz dalszym jej rozwojem i wprowadzaniem kolejnych ograniczeń z tym związanych informujemy, że w czasie obowiązywania epidemii lub stanu klęski żywiołowej mając na względzie wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się, ograniczenia w pracy urzędów pocztowych, zagrożenie zakażenia koronawirusem związane z obrotem papierowymi dokumentami przekazywanymi do Izby, wprowadzone zostały następujące zasady przy przyjmowaniu dokumentów w sprawie opiniowania kandydatów na kierowników aptek:

1. dokumenty (wniosek i pozostałe formularze) zamieszczone na stronie internetowej będą przyjmowane w postaci skanów przesłanych pocztą elektroniczną,
https://katowice.oia.pl/aktualnosci/opiniowanie_kandydatow_na_kierownikow_aptek

a) dokumenty przesyłane w postaci skanów przez farmaceutę - kandydata na kierownika, pracodawcę lub pełnomocnika pracodawcy tj.: prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia studiów oraz świadectwa pracy, winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wysyłającą dokumenty czyli farmaceutę-kandydata na kierownika, pracodawcę lub pełnomocnika pracodawcy, pozostałe skany formularzy nie wymagają potwierdzenia za zgodność.

b) dokumenty przesyłane w postaci skanów przez pełnomocnika (kancelarię adwokacką lub radce prawnego) tj.: prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia studiów oraz świadectwa pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez adwokata lub radcę prawnego zostaną przyjęte do dalszego opiniowania, pozostałe skany formularzy nie wymagają potwierdzenia za zgodność.

c) zeskanowane dokumenty w miarę możliwości proszę przesyłać w jednym pliku nie przekraczającym 10 MB.

Ponadto w treści maila winny zostać zawarte:

1. oświadczenie o treści:

„Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń

..............................................”
(miejscowość, data, podpis czytelny ze wskazaniem reprezentowanego wnioskodawcy)

2. w celu zwrotnego przekazania stosownej uchwały w postaci elektronicznej oraz wysłania hasła do zabezpieczonego pliku:

a) nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail kandydata na kierownika,

b) nr telefonu kontaktowego pracodawcy lub pełnomocnika pracodawcy oraz e-mail pracodawcy lub pełnomocnika pracodawcy.

Uwaga:

- ze względów technicznych komplet dokumentów należy przesyłać do izby do czwartku poprzedzającego posiedzenie.

- spotkania z kandydatami na kierowników w siedzibie izby zostają wstrzymane do odwołania. Rozmowy Komisji opiniującej z kandydatami odbywać się będą w ustalonym przez biuro SIA terminie  - zdalnie poprzez aplikację ZOOM, bądź w przypadku problemów technicznych drogą telefoniczną poprzez połączenie w trybie głośnomówiącym.

Osoba kontaktowa - Katarzyna Szymała (kom. 668220236, e-mail: katowice@oia.pl)

Dokładny termin: 2019-12-02 00:00:00
Autor: Katarzyna Szymała
chevron_left
12
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry