Apothecarius ebook Więcej
2012-07-05BRUKIEWICZ Piotr
Pismo SIA do NFZ dot. wprowadzenia walidacji przy sprawozdaniu recept
Pismo SIA do NFZ dot. walidacji uniemożliwiającej sprawozdanie recepty z więcej niż jednym kodem uprawnień.

Nasz znak: SIAKat-0167-2012
Katowice, 2012-07-05

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Dotyczy: Państwa pismo znak NFZ/CF/DGL/2012/075/0432/W/15694/MSŁ z 19.06.2012r.

Szanowna Pani Prezes

Działając na podstawie art. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 t.j. dz. U 208/136/856 ze zm. o izbach aptekarskich oraz wykonując uprawnienia zawarte w art. 7 ust. 1 p. 1 i 6 powołanej ustawy w odpowiedzi na w/w Państwa pismo uprzejmie informujemy, że nie zgadzamy się z przedstawioną w tym piśmie interpretacją zapisu par. 3 ust. 1 poz. 2 lit d rozporządzenia M. Zdrowia w sprawie recept lekarskich Dz. U. 2012 poz.260.

Rozporządzenie w par. 1 określa zakres jego regulacji, a w par. 12 mówi wyraźnie, że można na jednej recepcie przepisać do 5 leków gotowych ... w połączeniu ze wskazanym par. 1 rozporządzenia wskazuje to wolę autora rozporządzenia na takie właśnie uregulowanie kwestii bez dalszych warunków.

Cytowane przez Państwa przepisy par. 3 dotyczą kwestii technicznych rozrachunków w trakcie procesu refundacji i w żadnym przypadku nie powinny mieć wpływu na wskazane przepisy rozporządzenia, w szczególności w zakresie leków przepisywanych na recepcie. Gdyby minister chciał zamieścić takie ograniczenie jakie Państwo wywiedli z par. 3 ust. 1 p.2 to powinien zgodnie z zasadami sztuki legislacyjnej zawrzeć go w powołanym par. 12 regulującym kwestię ilości leków na recepcie, a nie w miejscu opisującym sprawozdawczość.

Wskazując na powyższe wnosimy o wstrzymanie prac nad uruchomieniem tej walidacji, której wprowadzenie naszym zdaniem jeszcze bardziej skomplikuje sposób wystawiania i realizacji recept dla pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe (na recepcie z tytułu uprawnień dodatkowych nie może pojawić się lek refundowany dla pacjenta ubezpieczonego na zasadach ogólnych – musi być wystawiony na innej recepcie) do czasu zajęcia stanowiska przez Ministra Zdrowia, który w tej sprawie może dokonać wykładni legalnej aktu prawnego, którego jest autorem. Uważamy ponadto, po konsultacji z firmami informatycznymi, że wskazywane w odpowiedzi NFZ problemy techniczne rozliczeń przytoczonych powyżej nieprawidłowości można rozwiązać w inny sposób, mniej dotkliwy dla tych grup pacjentów.

z poważaniem
Prezes Rady SIA w Katowicach
dr farm. Piotr Brukiewicz
Autor: BRUKIEWICZ Piotr
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet