Apothecarius ebook Więcej
2012-08-24BRUKIEWICZ Piotr
Pismo SIA do GIF dot. trudności w nabyciu leków
Pismo SIA skierowane do GIF dot. informacji o nieprawidłowościach w pacy hurtowni farmaceutycznej firmy LEK S.A. oraz trudnościach w nabyciu leku TEGRETOL CR 200 i TEGRETOL CR 400.

Nasz znak: SIAKat-0197-2012
Katowice, 2012-08-23

Szanowna Pani
dr Zofia Ulz
Główny Inspektor Farmaceutyczny
Warszawa

dot: informacji o nieprawidłowościach w pacy hurtowni farmaceutycznej firmy LEK S.A. oraz trudnościach w nabyciu leku TEGRETOL CR 200 i TEGRETOL CR 400


Szanowna Pani Inspektor

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 p. 1 i 6 oraz ust. 2 p. 11 ustawy o izbach aptekarskich t. j. Dz.U. 2008/136/ 856 zwracam się do Pani Inspektor o zbadanie sprawy utrudniania zakupu aptekom ogólnodostępnym leku TEGRETOL CR 200 i TEGRETOL CR 400 przez dystrybutora (importera) firmę firmy LEK S.A. oraz proponowania uciążliwych warunków współpracy dla aptek ogólnodostępnych w tym działających na objętym zakresem działania naszej izby.

W dniu 14.08.2012r. wpłynęła do SIA skarga farmaceuty na utrudnianie przez firmę firmy LEK S.A. dostępu do leku poprzez powodowanie braku dostępności w hurtowniach farmaceutycznych i dyktowanie uciążliwych warunków handlowych dla aptek poprzez żądanie zamówienia min. za 500zł lub opłatę 54zł za dostarczenie leku do apteki.

Zdaniem SIA działanie takie sprzeczne jest z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego (Dz.U. 1 ze zm. 2008/45/27) w szczególności z obowiązkami hurtowni farmaceutycznych.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i kontrolą jej działalności jest Pani Inspektor.

Ponadto przekazujemy listę innych braków leków zgłoszonych przez aptekarzy.

Wskazując na powyższe, działając w interesie pacjentów, którym apteka ma zapewnić nieograniczony i ciągły oraz komplementarny dostęp do leków i innych usług wnosimy jak we wstępie.

z poważaniem

Prezes Rady SIA w Katowicach
dr farm. Piotr Brukiewicz

Załączniki:
- skarga z załącznikami
- zestawienie innych braków

Do wiadomości:
- ŚLWIF
- M. Zdrowia
Autor: BRUKIEWICZ Piotr
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet