Apothecarius ebook Więcej
2019-02-05Ewa Kłoda
Opłata recyklingowa za lekkie torby z tworzywa sztucznego

Przypominamy o zbliżającym się terminie wpłat opłaty recyklingowej pobranej od nabywających lekkie torby z tworzywa sztucznego.

Opłatę należy wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego dla miejsca pobrania opłaty.

W przypadku aptek położonych na terenie województwa śląskiego opłatę należy wnieść do 15 marca 2019 r. na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

88 1240 6292 1111 0010 8744 4190

Tytułem: numer regon, lekkie torby, 2018 rok

Stawka opłaty recyklingowej wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2389) 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Wniesienie opłaty nie wiąże się ze sporządzeniem dodatkowego sprawozdania w formie papierowej.

Pozostałe informacje dostępne na stronie:

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplata-recyklingowa-za-lekkie-torby-z-tworzywa-sztucznego.html

 

mgr Ewa Kłoda
doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Ewa Kłoda
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet