2019-12-02
Informacja w sprawie zmian w realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Obecnie NFZ umożliwia wystawianie/realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2019 r. poz. 1555).

Od 4 listopada do 31 grudnia 2019 r. wybrana grupa placówek w ramach pilotażu realizuje zlecenia już na nowych zasadach.  Od 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.

26 listopada br. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Treść komunikatu NFZ poniżej.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

***

Źródło informacji:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html
Data: 26.11.2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W ramach aplikacji realizowane są procesy:

- Wystawienie zlecenia
- Przekazanie zlecenia do weryfikacji OW NFZ
- Pobranie wyniku weryfikacji z NFZ
- Wydruk zlecenia zaopatrzenia
- Pobranie zlecenia zaopatrzenia do realizacji
- Aktualizacja danych refundacji wg uprawnień pacjenta na dzień przyjęcia do realizacji
- Rejestrację realizacji zlecenia zaopatrzenia

Jednocześnie przypominamy, że moduł zlecenia zaopatrzenia to aplikacja internetowa, będąca częścią Portalu SZOI. Administrator Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy nadaje wybranemu operatorowi uprawnienie do zarządzania aplikacją AP-ZZ. W przypadku braku konta dostępowego w systemie Portal SZOI lub Portal świadczeniodawcy konieczne jest złożenie do OW NFZ - wniosku o dostęp do systemów internetowych.

Aplikacja wykorzystuje do autoryzacji konta dostępowe z aplikacji oddziałowych: Portal SZOI i Portal świadczeniodawcy.

Wersja systemu do pilotażu: https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/

Wersja systemu do testów: https://test-ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz-test/

Przypominamy, że Fundusz umożliwia wystawianie/realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

Od 4 listopada do 31 grudnia 2019 r. wybrana grupa placówek realizuje zlecenia już na nowych zasadach. Ich lista dostępna jest w Oddziałach Wojewódzkich NFZ, natomiast od 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.

Filmy instruktażowe:

wystawianie zlecenia - wyrób medyczny P.127*

wystawianie zlecenia - wyrób medyczny P.101.PM*

wystawianie zlecenia - soczewki okularowe*

realizacja zlecenia - wyrób medyczny P.127*

realizacja zlecenia - wyrób medyczny P.101.PM*

* Dane wykorzystane w filmach są danymi fikcyjnymi.

źródło: Departament Informatyki

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
05
03.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry