2020-05-08
Możliwa pomoc dla szpitali z Funduszu Górnośląskiego

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wsparcia niektórych szpitali przez Fundusz Górnośląski S.A. i zapytaniem wysłanym przez Izbę, przekazujemy treść odpowiedzi otrzymanej z Funduszu. Jednocześnie zwracamy uwagę na możliwość składania przez Szpitale wniosku o uzyskanie takiej pomocy.

Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
Przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

***

Katowice, 6 maja 2020 r.

Witam,

wsparcie przekazywane przez Fundusz Górnośląski S.A. realizowane jest w ramach projektu "Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych", współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Projekt skierowany jest do 26 zdefiniowanych podmiotów wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w uzgodnieniu z Wojewodą Śląskim. Metodologia doboru jednostek uwzględniała podmioty, które decyzją Wojewody Śląskiego zostały postawione w stan podwyższonej gotowości, a także realizują kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19 zadania polegające na udzielaniu specjalistycznych świadczeń medycznych. Są to podmioty wymienione w Załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa nr 814/117/VI/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r. „Zestawienie projektów jednostek uprawnionych do wsparcia, ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa śląskiego”.

Złożony przez nas wniosek o dofinansowanie przewiduje możliwość rozszerzenia liczby placówek objętych projektem, jednak taka decyzja musi być podjęta przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w uzgodnieniu z Wojewodą Śląskim i przekazana nam do realizacji.  Po otrzymaniu decyzji o rozszerzeniu grupy uprawnionych placówek, będziemy mogli przekazywać wsparcie w projekcie również tym jednostkom.

 
Pozdrawiam,
Iwona Czaplikowska
Zastępca Dyrektora
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Autor: Piotr Kaczmarczyk
chevron_left
16
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry