Apothecarius ebook Więcej
2018-07-12Piotr Brukiewicz
RODO Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Szanowni Państwo,
w związku z napływającymi pytaniami, Śląska Izba Aptekarska informuje, że zobowiązania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) mają istotny wpływ na przetwarzanie danych osobowych w aptekach.

Na mocy wyżej wymienionych przepisów przedsiębiorca prowadzący Aptekę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO), zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia analizy stanu dostosowania swojej organizacji i procesów przetwarzania danych osobowych do zapisów Rozporządzenia, oraz wdrożenia adekwatnych zabezpieczeń w zakresie przetwarzania i udostępniania danych osobowych.

Śląska Izba Aptekarska, korzystając ze wsparcia i doświadczenia firmy KAMSOFT, przygotowała dokumentację bezpieczeństwa informacji i wdrożyła wewnętrzne procedury zapewniające bezpieczne przetwarzanie danych osobowych członków i pracowników izby niezbędne do funkcjonowania Izby tak, aby przepisy RODO były na szczeblu samorządu przestrzegane.

Informujemy, że firma KAMSOFT opracowała odpłatne narzędzie dedykowane dla aptek, które pozwala przygotować oraz zarządzać dokumentacją bezpieczeństwa informacji KS-BDO RODO.

Więcej o KS-BDO RODO w tym ceny licencji, znajdziecie Państwo na stronie www.kamsoft.pl/KS-BDO-RODO.

Zapytania prosimy kierować na adres mailowy bdo@kamsoft.pl

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet