Apothecarius ebook Więcej
2017-04-12Piotr Brukiewicz
Korespondencja SIA ze Śl. OW NFZ w sprawie problemów z przetwarzaniem zestawień refundacyjnych

Korespondencja Śląskiej Izby Aptekarskiej ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wydłużonego czasu przetwarzania zestawień refundacyjnych i problemów z tym związanych.

***

Śląska Izba Aptekarska
40-637 Katowice
ul. Kryniczna 15

Nasz znak: SIAKat-0110-2017
Katowice, 06.04.2017 r.

Sz. P.
Jerzy Szafranowicz
Dyrektor Śląskiego OW NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice


Dotyczy: pisma WGL-I.4451.36.2017 WGL-I.W.310.IT.2017 z dnia 3.04.2017 r.


Szanowny Panie Dyrektorze

Odpowiadając na pismo z dnia 3.04.2017 r. uprzejmie informuję, że pomimo Państwa zapewnień problem zgłoszony w naszym piśmie z dnia 8.03.2017 r. trwa nadal i przetwarzanie zestawień xml aptek w bieżącej refundacji jest dalej utrudnione. Informujemy, że nadal dostajemy skargi aptekarzy w tej sprawie i dlatego ponawiamy nasz wniosek o usunięcie problemu.

W kwestii odstąpienia od nakładania kar wskazujemy, że powołane przepisy nie mogą mieć w tej sytuacji zastosowania, gdyż nie są objęte dyspozycją wskazanych przepisów.

O podjętych działaniach i usunięciu problemu prosimy poinformować naszą izbę.


Z poważaniem
Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Do wiadomości:
1. MZ
2. Centrala NFZ

***

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

WGL-I.4451.36.2017
WGL-I.W.310.IT.2017

Katowice, dnia 03.04.2017 r.

Szanowny Pan
Piotr Brukiewicz
Prezes Rady
Śląskiej Izby Aptekarskiej
ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice

Szanowny Panie Prezesie

Odpowiadając na pismo znak: SIAKat-0086-2017 z dnia 08.03.2017 r. w sprawie wydłużonego czasu przetwarzania przesyłek aptecznych informuję, że zgodnie z pismem przekazanym przez Wydział Informatyki tutejszego Oddziału problem był spowodowany awarią systemu, co skutkowało bardzo wolnym działaniem weryfikacji aptecznych. Ze względu na złożoność problemu awaria była usuwana wraz z dostawcą oprogramowania. Śląski OW NFZ, w związku z powyższym, za okres refundacyjny 4/2017 odstąpił od nakładania kar na apteki za nieterminowe składanie zestawień refundacyjnych, zgodnie z Rozdziałem 3 § 3.1. pkt 3 i 5 oraz Rozdziałem 4 § 8.2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia" w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Informuję również, że wszelkie wnioski o wcześniejszą wypłatę refundacji, spływające z aptek, są rozpatrywane indywidualnie w oparciu o przeprowadzaną analizę dat wpływu plików XML, przekazywanych odpowiedzi i terminu udostępnienia aptece końcowego szablonu rozliczeniowego, zgodnie z art. 45 ust. 6 i 7 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. z późn. zm.

Z poważaniem
Z upoważnienia
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Piotr Nowak

***

Śląska Izba Aptekarska
40-637 Katowice
ul. Kryniczna 15

Nasz znak: SIAKat-0086-2017
Katowice, 08.03.2017 r.

Sz. P.
Jerzy Szafranowicz
Dyrektor Śląskiego OW NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice


Szanowny Panie Dyrektorze

Po raz kolejny w ostatnim czasie otrzymujemy informacje z aptek o bardzo długim czasie przetwarzania zestawienia refundacyjnego. W SOWNFZ trwał on ostatnio 4 dni robocze, a wliczając dni wolne - 6 dni, natomiast w innych oddziałach NFZ rozliczenie zestawienia trwa maksymalnie 2 dni. Bardzo prosimy o analizę tego problemu, gdyż ma on miejsce coraz częściej, a jak widać występuje jedynie na terenie Śląska.

W związku z napływającymi zgłoszeniami aptekarzy o pojawieniu się po raz kolejny problemów z weryfikacją danych przesyłanych z aptek i w konsekwencji rozliczeń i wypłaty refundacji przez SOWNFZ, Śląska Izba Aptekarska na prośbę śląskich aptekarzy wnosi o wcześniejsze wypłaty refundacji.

Z poważaniem
Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet