Apothecarius ebook Więcej
2018-10-29Piotr Brukiewicz
Korespondencja listowna do Delegatów SIA VII Kadencji - 29.10.2018 r.

29 października 2018 r. została wysłana przesyłka listowna do Delegatów VII Kadencji Śląskiej Izby Aptekarskiej dotycząca XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.

W przesyłce znajduje się:

1.) zaproszenie na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, który odbędzie się 17 listopada 2018 r. w Hotelu Szafran w Czeladzi, ul. Będzińska 82 (plik PDF w załączeniu),

2.) uchwała nr U-RSIA-192-VII-2018 z 19 czerwca 2018 r. Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w sprawie zwołania XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach w 2018 r. (plik PDF w załączeniu),

3.) uchwała nr U-RSIA-207-VII-2018 z 9 października 2018 r. Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w sprawie uchwalenia wstępnego porządku obrad Zjazdu (plik PDF w załączeniu),

4.) Bilans i rachunek zysków i strat SIA na 30.09.2018 r. wraz ze szczegółowym zestawieniem przychodów i kosztów w wersji porównawczej za lata 2016/2017 oraz 2017/2018.

Informujemy Delegatów Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy mają pytania dotyczące przesłanych zestawień kosztów, zysków i strat izby, o możliwości uzyskania ewentualnych wyjaśnień od Pani Ewy Kłoda - doradcy podatkowego SIA, która będzie pełniła dyżur dla Państwa w siedzibie izby w Katowicach, przy ul. Krynicznej 15 w dniach: 6 listopada (wtorek) oraz 8 listopada (czwartek) 2018 r. w godz. 9.00-12.00.

Bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu z Panią Ewą Kłodą w biurze Śląskiej Izby Aptekarskiej pod numerami telefonów 32-6089767, 668220478 lub przesłanie zapytań/wniosków na zjazd drogą e-mailową na adres katowice@oia.pl

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet