Apothecarius ebook Więcej
2017-10-24Piotr Brukiewicz
Korespondencja listowna do Delegatów SIA VII Kadencji - 24.10.2017 r.

24 października 2017 r. została wysłana przesyłka listowna do Delegatów VII Kadencji Śląskiej Izby Aptekarskiej dotycząca XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.

W przesyłce znajduje się:

1.) zaproszenie na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, który odbędzie się 18 listopada 2017 r. w Hotelu Szafran w Czeladzi, ul. Będzińska 82 (plik PDF w załączeniu),

2.) Uchwała nr U-RSIA-127-VII-2017 z 6 czerwca 2017 r. Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy SIA w Katowicach w 2017 r. (plik PDF w załączeniu),

3.) Uchwała nr U-RSIA-149-VII-2017 z 3 października 2017 r. Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w sprawie uchwalenia wstępnego porządku obrad Zjazdu (plik PDF w załączeniu),

4.) Bilans i rachunek zysków i strat SIA na 30.09.2017 r. wraz ze szczegółowym zestawieniem przychodów i kosztów w wersji porównawczej za lata 2015/2016 oraz 2016/2017,

Informujemy Delegatów Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy mają pytania dotyczące przesłanych zestawień kosztów, zysków i strat izby, o możliwości uzyskania ewentualnych wyjaśnień od Pani Ewy Kłoda - doradcy podatkowego SIA, która będzie pełniła dyżur dla Państwa w siedzibie izby w Katowicach, przy ul. Krynicznej 15 w dniach: 7 listopada (tj. wtorek) oraz 14 listopada (tj. wtorek) 2017 r. w godz. 9.00-12.00.

Bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu z Panią Ewą Kłodą w biurze Śląskiej Izby Aptekarskiej pod numerami telefonów 32-6089767, 668220478 lub przesłanie zapytań/wniosków na zjazd drogą e-mailową na adres katowice@oia.pl

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet