Apothecarius ebook Więcej
2016-10-28Piotr Brukiewicz
Korespondencja listowna do Delegatów SIA VII Kadencji - 2016-10-27

27 października 2016 r. została wysłana przesyłka listowna do Delegatów VII Kadencji Śląskiej Izby Aptekarskiej dotycząca XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.

W przesyłce znajduje się:

1.) zaproszenie na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, który odbędzie się 19 listopada 2016 r. w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie, ul. Paderewskiego 35 (plik PDF w załączeniu),

2.) uchwała nr U-RSIA-055-VII-2016 z 7 czerwca 2016 r. Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach w 2016 r. (plik PDF w załączeniu),

3) uchwała nr U-RSIA-070-VII-2016 z 13 września 2016 r. Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA Katowicach w 2016 r. (plik PDF w załączeniu),

4) uchwała nr U-RSIA-079-VII-2016 z 25 października 2016 r. Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w sprawie uchwalenia wstępnego programu Zjazdu http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/6885

5) bilans i rachunek zysków i strat SIA na 30.09.2016 r. wraz ze szczegółowym zestawieniem przychodów i kosztów w wersji porównawczej za lata 2014/2015 oraz 2015/2016,

6) preliminarz budżetowy SIA na rok 2016/2017.

Informujemy Delegatów Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy mają pytania dotyczące przesłanych zestawień kosztów, zysków i strat izby, o możliwości uzyskania ewentualnych wyjaśnień od Pani Ewy Kłoda - doradcy podatkowego SIA, która będzie pełniła dyżur dla Państwa w siedzibie izby w Katowicach, przy ul. Krynicznej 15 w dniach 8 listopada (tj. wtorek) oraz 15 listopada (tj. wtorek) 2016 r. w godz. 9.00-12.00.

Bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu z Panią Ewą Kłodą w biurze Śląskiej Izby Aptekarskiej pod numerami telefonów 32-6089767, 668220478 lub przesłanie zapytań/wniosków na zjazd drogą e-mailową na adres katowice@oia.pl
 
Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet