Apothecarius ebook Więcej
2014-10-31Piotr Brukiewicz
Korespondencja listowna do Delegatów ŚIA - 2014-10-30

30 października 2014 r. została wysłana przesyłka listowna do Delegatów VI Kadencji Śląskiej Izby Aptekarskiej.

W przesyłce znajduje się:

- zaproszenie na XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, który odbędzie się 22 listopada 2014 roku w „Dworku pod Lipami” w Katowicach - Giszowcu, Pl. Pod Lipami 1,
- Uchwała Nr U-RSIA-0152-VI-2014 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach z dn. 10.06.2014r. w sprawie zwołania XVIII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy w 2014r.,
- Uchwała Nr U-RSIA-0162-VI-2014 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach z dn. 09.09.2014r. - program Zjazdu,
- zestawienie kosztów, zysków i strat Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach na dzień 30.09.2014r.
- preliminarz budżetowy ŚIA w Katowicach na lata 2014/2015 oraz dla porównania 2013/2014.

Informujemy Delegatów SIA, którzy mają pytania dot. przesłanych zestawień kosztów, zysków i strat izby o możliwości uzyskania ewentualnych wyjaśnień od Pani Ewy Kłoda - doradcy podatkowego SIA, która będzie pełniła dyżur dla Państwa w siedzibie izby w Katowicach, przy ul. Krynicznej 15 w dniach 13 oraz 18 listopada w godz. 9:00 - 12:00. Proszę o wcześniejsze potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu z doradcą podatkowym SIA w biurze Śląskiej Izby Aptekarskiej pod numerem telefonu 32 - 608 97 61 lub przesłanie zapytań drogą e-mailową na adres katowice@oia.pl

UWAGA: do dnia 14.11.2014r. należy obowiązkowo zgłosić w biurze izby NIEOBECNOŚĆ delegata na Okręgowym Zjeździe Aptekarzy (katowice@oia.pl, 32 - 608 97 61/67). Informujemy, że nieusprawiedliwiona nieobecność delegata na zjeździe wiąże się z koniecznością zapłaty za zamówiony posiłek, którego koszty izba będzie zobowiązana ponieść.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet