Apothecarius ebook Więcej
2009-09-29WRÓBLEWSKI Lech
Korespondencja listowna do aptek na terenie ŚIA - 2009-09-29
W dniu 2009-09-29 wysyłamy przesyłkę listowną do wszystkich aptek na terenie ŚIA.

W przesyłce:

Materiał dot. protestu Śląskiej Izby Aptekarskiej przeciwko odbieraniu pacjentom ustawowo gwarantowanego prawa do otrzymania leków refundowanych i obciążania odpowiedzialnością finansową za niedbale wystawiane recepty.

W załączeniu plik PDF z pismami z wysyłki.

mgr inż. Lech Wróblewski
Kierownik Działu Informacji i Szkoleń
Autor: WRÓBLEWSKI Lech
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet