Apothecarius ebook Więcej
2008-12-23WRÓBLEWSKI Lech
Korespondencja listowna do aptek na terenie ŚIA - 2008-12-23
W dniu 2008-12-23 wysłaliśmy przesyłkę listowną do wszystkich aptek na terenie ŚIA.

W przesyłce:

1 - przypomnienie dot. Koncertu Noworocznego połączonego ze szkoleniem i targami farmaceutycznymi - 10.01.2009r. - Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu (w załączeniu);

2 - Forum Farmaceutyczne nr 05 - 06 (45) listopad - grudzień 2008r.

Lech Wróblewski
Autor: WRÓBLEWSKI Lech
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet