Apothecarius ebook Więcej
2014-05-07Piotr Brukiewicz
Korespondencja listowna do farmaceutów ŚIA - 2014-05-07

7 kwietnia 2014 roku zostanie wysłana za pośrednictwem operatora pocztowego InPost przesyłka listowa do farmaceutów Śląskiej Izby Aptekarskiej, która zawiera:

- biuletyn Apothecarius - SFF nr 41;
- ankietę dotyczącą propozycji zmian treści oraz formy graficznej biuletynu Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne (plik PDF i DOC w załączeniu);
- ofertę reklamową firmy P.P.H.U. Mini-Maxi.

Bardzo proszę o wypełnienie dołączonej do biuletynu ankiety i odesłanie jej do 16 czerwca br.:
- pocztą na adres Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przy ul. Krynicznej 15,
- e-mailowo na adres redakcja@katowice.oia.pl,
- faxem 32-6089769 lub dostarczenie do biura izby.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi komitet redakcyjny Apotecariusa podejmie decyzje o ewentualnych zmianach jego treści i formy graficznej.

Przypominamy, że farmaceuci, którzy zrezygnowali z otrzymywania biuletynu Apothecarius - SFF w formie papierowej od 2014 roku, mogą zapoznać się z jego treścią na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej www.katowice.oia.pl w bloku - Apotrhecarious ebook.

Osoby, do których biuletyn Apothecarius w wersji papierowej nie dociera, proszę o przesłanie informacji na adres e-mailowy redakcja@katowice.oia.pl w celu wyjaśnienia problemu i ponownego wysłania biuletynu na wskazany adres.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet