Apothecarius ebook Więcej
2017-09-12Piotr Brukiewicz
Konieczność rozliczenia kończącego się okresu edukacyjnego 2013-2017

Przypominamy o konieczności rozliczenia kończącego się w tym roku drugiego 5-letniego okresu edukacyjnego farmaceutów, którzy otrzymali PWZ w 2007 r. oraz pierwszego 5-letniego okresu edukacyjnego farmaceutów, którzy otrzymali PWZ w 2012 r.

W tym roku kończy się kolejny okres edukacyjny (2013-2017) dwóm grupom farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych:

- drugi 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2007 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące,

- pierwszy 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2012 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące.

Proszę zwrócić uwagę, że:

- z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczynacie Państwo automatycznie nowy 5-letni okres edukacyjny;

- należy rozliczyć w izbie aptekarskiej zakończony okres edukacyjny, dokumentując zebrane 100 punktów edukacyjnych. W tym celu należy zgłosić się w izbie z wypełnioną kartą - książeczką szkoleń i zebranymi certyfikatami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi odbyte szkolenia.
Proszę wcześniej umówić się telefonicznie na rozliczenie z Panem mgr inż. Lechem Wróblewskim (tel. 32-6089767, e-mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl) i zgłosić się z wypełnioną książeczką, gdyż pracownicy izby tylko weryfikują wpisy, a nie wypełniają jej za Państwa.
Szkolenia powinno się zaliczyć do końca grudnia 2017 r. jednak można je rozliczyć i pobrać nowe karty także w styczniu 2018 r.

Proszę jednak nie zwlekać do ostatniego momentu z rozliczeniem punktów, gdyż może to się wiązać w oczekiwaniem w kolejce.

Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz. 1238, z późn. zm.) czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez okręgową radę aptekarską, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem.

W celu przedłużenia okresu edukacyjnego należy do końca grudnia 2017 r. złożyć wniosek, który dostępny jest na stronie - http://katowice.oia.pl/aktualnosci/wniosek_o_przedluzenie_czasu_odbywania_ciaglego_szkolenia1

W związku z powyższym zwracam Państwu SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, by dopełnić powyższe obowiązki, gdyż ich zaniechanie może skutkować np. negatywną opinią Rady przy opiniowaniu związanym ze stwierdzeniem rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika lub opiekuna stażystów.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet