2019-02-08
Komunikat URPLWMiPB w sprawie zmiany kodów EAN-13 na GTIN-14 dla produktów leczniczych

Komunikat Prezesa URPLWMiPB z 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany kodów EAN-13 na GTIN-14 dla produktów leczniczych.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Źródło informacji:

http://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-7-lutego-2019-roku-w-sprawie-zmiany-kod%C3%B3w-ean-13-na-gtin-14-dla

KOMUNIKAT
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 7 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmiany kodów EAN-13 na GTIN-14 dla produktów leczniczych
 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 9 lutego 2019 roku obowiązków serializacji opakowań produktów leczniczych wynikających z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w elektronicznym Rejestrze Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, zmianie ulegnie sposób prezentacji 13-cyfrowego numeru GTIN (EAN-13) na 14-cyfrowy kod GTIN.

Przed 13-cyfrowym numerem GTIN (EAN-13) zostanie umieszczone nieznaczące zero, tworząc 14-cyfrowy kod GTIN.

Dotychczas wydane pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nie wymagają przeprowadzenia zmian porejestracyjnych w zakresie numerów identyfikacyjnych GTIN (EAN-13).

W nowych pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu, bez względu na kategorię dostępności, będą tak jak dotychczas, wpisywane 13-cyfrowe numery identyfikacyjne GTIN (EAN-13).
 
z up. Prezesa
Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
/-/ Marcin Kołakowski

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
24
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry