Apothecarius ebook Więcej
2018-04-05Piotr Brukiewicz
Stanowisko MZ dotyczące refundacji środków absorbcyjnych przysługujących osobom posiadającym uprawnienia z tzw. ustawy "Za życiem" (47 DN)

Przesyłam do wiadomości komunikat Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

Z informacji jakie uzyskaliśmy od firmy Kamsoft obecnie trwają prace nad aktualizacją oprogramowania aptecznego do niniejszego stanowiska MZ. Do tego czasu, aby prawidłowo zrealizować wniosek/zlecenie dla pacjentów z ustawy „Za Życiem” należy zmienić  sposób wyliczania wartości limitu dla wniosków z proporcjonalnie na cały wniosek (ustawienia: sprzedaż – ustawienia globalne – p. 51), a limit finansowy wpisać ręcznie (powyżej 90 sztuk 180 PLN, powyżej 180 sztuk 270 PLN) w trakcie realizacji wniosku, korzystając z przykładów wyliczeń opublikowanych w komunikacie MZ: https://www.gov.pl/zdrowie/minister-zdrowia-zapewnia-pacjentom-korzystne-zasady-dofinansowania-srodkow-absorpcyjnych


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

 

***

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje poniżej do wiadomości i natychmiastowego stosowania - stanowisko Ministra Zdrowia dotyczące refundacji środków absorbcyjnych przysługujących osobom posiadającym uprawnienia z tzw. ustawy Za życiem:

"w przypadku wyrobów medycznych dla których w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061 z późn. zm.) określono limit ilościowy do sztuk, gdy świadczeniobiorca z uprawnieniami ustawy Za życiem potrzebuje większej liczby wyrobów medycznych przysługujących co miesięcznie, która nie jest wielokrotnością miesięcznego limitu sztuk określonego w rzeczonym rozporządzeniu, przyjąć należy, iż przysługuje mu zwielokrotniony limit finansowy w zależności od liczby sztuk wypisanych na zleceniu przez osobę uprawnioną.

W związku z tym w zakresie lp. 100 i 101 załącznika do rozporządzenia, jeżeli pacjent będzie miał większą liczbę wyrobów medycznych przepisanych przez lekarza tj. więcej niż 90 szt., np. 120 szt. przysługiwać mu będzie podwójny limit finansowy tj. 2x90 = 180 zł, przy jednoczesnym zachowaniu poziomów odpłatności pacjenta określonych w rozporządzeniu.

Dokładny termin: 2018-08-05
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet