Apothecarius ebook Więcej
2018-07-11Piotr Brukiewicz
Komunikat Śląskiego OW NFZ dla aptek w sprawie możliwości otwarcia okresu rozliczeniowego

Komunikat Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dla aptek województwa śląskiego dotyczący możliwości otwarcia okresu rozliczeniowego w związku z wycofaniem przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną walsartan (valsartanum).

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

***

Komunikat nr 87/2018 dla aptek województwa śląskiego w związku z wycofaniem przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną walsartan (valsartanum)

W związku z wycofaniem przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną walsartan (valsartanum) i zwrotami, jakich dokonują pacjenci w aptekach informuję, że w przypadku dokonania zwrotu leku refundowanego możliwe jest złożenie wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonanie korekty sprawozdanych danych. W uzasadnieniu takiego wniosku należy podać numer recepty oraz wpisać: „decyzja GIF o wycofaniu z obrotu”.

Zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki, co do zasady, nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią produkty lecznicze i wyroby medyczne, które są obarczone wadą jakościową lub zostały niewłaściwie wydane oraz sfałszowane produkty lecznicze. Należy przyjąć, że decyzja GIF wycofująca dany lek z obrotu jest jednoznacznym dowodem na jego wadę jakościową.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Refundacji i Rozliczeń Aptek pod numerami telefonu:

32 735 17 09, 32 735 17 83, 32 735 16 28, 32 735 17 66, 32 735 17 96.

Źródło: http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/72/komunik-87-18-APT-wycof_obrot.pdf

Wydział Gospodarki Lekami – 32 735 17 09, 32 735 16 66

Dokładny termin: 2018-11-11
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet