Apothecarius ebook Więcej
2015-04-17Dorota Hapeta
Informacja dla emerytów i rencistów w sprawie opłacania składek członkowskich

Informacja dla emerytów i rencistów w sprawie opłacania składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej.

Śląska Izba Aptekarska w Katowicach przypomina, że tylko po przesłaniu wniosku o nienaliczanie składek członek izby może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek po przejściu na emeryturę lub rentę i zaprzestaniu wykonywania zawodu farmaceuty. Śląska Izba Aptekarska nie ma możliwości pozyskania tych informacji z urzędu.


Do czasu przesłania przez Państwa wniosku, składka jest naliczana i nie można wstecznie zwolnić z jej opłacania. Przypominamy, że część składki przekazywana jest do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.


Dorota Hapeta

Autor: Dorota Hapeta
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet