Apothecarius ebook Więcej
2018-02-09Piotr Brukiewicz
Decyzja Śląskiego WIF ws. reklamy sieci aptek w portalu YouTube

Informuję, że 25.01.2018 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wydał decyzję w sprawie reklamy sieci aptek w portalu YouTube. Sprawa dotyczyła filmu w serwisie internetowym, w którym reklamowano kilkadziesiąt aptek znanej sieci.

Po zakwestionowaniu przez Ślaską Izbę Aptekarską treści filmu, został usunięty z kanału YouTube.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że obowiązujący przepis art. 94a prawa farmaceutycznego należy stosować ściśle. Swoje stanowisko wsparł wyrokami sądów oraz analizą materiału dowodowego.

Za reklamę aptek Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę zgodnie z art. 129b ust. 1 i 2 Prawo farmaceutyczne

Postanowienie nie jest prawomocne.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz


Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet