Apothecarius ebook Więcej
2018-01-11Dorota Hapeta
Wniosek o wyróżnienie dr n. farm. Lucyny Bułaś

Wniosek o wyróżnienie dr n. farm. Lucyny Bułaś Laurem Śląskiej Izby Aptekarskiej - 2018-01-08.

Dr n. farm. Lucyna Bułaś podjęła aktywność zawodową w 1984 roku. Początkowo pracowała w aptece w Bielsku-Białej, a potem w aptece Akademickiej w Sosnowcu. Równocześnie pracowała w Katedrze Biochemii i Biofizyki na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej, a od 1999 roku pracuje w Katedrze Farmacji Stosowanej. Jest także pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach.
W latach 2002-2015, na podstawie powołania Wojewody Śląskiego, była Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie farmacji aptecznej. Jako Konsultant aktywnie współpracowała z samorządem aptekarskim oraz lekarzami, farmaceutami, mediami, studentami opiniując i wyjaśniając bieżące zagadnienia związane z zawiłościami zawodu farmaceuty.
W latach 2002 - 2015 pełniła również funkcję Kierownika Kolegium Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Na tym stanowisku ściśle współpracowała ze Śląską Izbą Aptekarską w Katowicach propagując m.in. ideę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów zarówno w szkoleniach ciągłych jak i specjalizacyjnych oraz uzgadniając tematy kursów i szkoleń naukowo-zawodowych.
Od 2007 roku do chwili obecnej jest delegatem na Zjazdy Śląskiej Izby Aptekarskiej w których aktywnie uczestniczy poprzez cykliczny udział w pracach Komisji Uchwał i Wniosków.
Dr n. farm. Lucyna Bułaś jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie farmacji aptecznej. Wielokrotnie angażowała się w sprawy zawodu rozwiązując m.in. problemy aptekarzy z zakresu trudności recepturowych, informowała środowisko o nowych surowcach farmakopealnych, przekazywała informacje o proponowanych zmianach w prawie farmaceutycznym oraz promowała bezpieczeństwo stosowania leków szczególnie wśród populacji pediatrycznej i geriatrycznej.

Autor: Dorota Hapeta
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet