Apothecarius ebook Więcej
2017-09-13Krystian Szulc
Aktualizacja danych teleadresowych

Przypominam o prawnym obowiązku informowania Śląskiej Izby Aptekarskiej o zmianie danych - m.in. o aktualnym adresie do korespondencji.

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z art. 4e ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich (Dz. U. 2016 poz. 1429 ze zm.), mają Państwo prawny obowiązek informować okręgową izbę aptekarską m.in. o aktualnym adresie do korespondencji.

Zaniechanie tego obowiązku może mieć dla Państwa negatywne skutki prawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, korespondencja wysyłana pod adres, który ostatni Państwo podali do izby jako korespondencyjny, w przypadku niepodjęcia będzie uważana za doręczoną ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego faktu wynikającymi.

Proszę nie zaniedbywać obowiązków wynikających z art. 4e, który poniżej Państwu zamieszczam. Zaniedbywanie tych obowiązków może także stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

art. 4e ust. 3 (Dz. U. z 2016 poz. 1496):
3. Farmaceuta jest obowiązany informować właściwą okręgową radę aptekarską o zmianie danych osobowych dotyczących farmaceuty, w szczególności: imienia (imion), nazwiska, posiadanych przez niego kwalifikacji, numeru prawa wykonywania zawodu, adresu do korespondencji, obywatelstwa oraz informacji odnoszących się do wykonywania zawodu farmaceuty i wpisu do rejestru farmaceutów, w terminie 30 dni od dnia zmiany danych osobowych.

Procedura zmiany adresu stałego pobytu oraz korespondencyjnego dostępna jest na stronie:

http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/5199

Z poważaniem

Krystian Szulc
radca prany Śląskiej Izby Aptekarskiej

Dokładny termin: 2017-10-13
Autor: Krystian Szulc
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet