Apothecarius ebook Więcej
2017-08-08Piotr Brukiewicz
Przypomnienie o ciągłym przestrzeganiu obowiązku wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych

W związku z sygnałami docierającymi do Śląskiej Izby Aptekarskiej, przypominamy kierownikom aptek o obowiązku śledzenia zmian wstrzymanych lub wycofanych z obrotu produktów leczniczych.

Informujemy, że ze względu na charakter ogłaszanych komunikatów należy śledzić i wykonywać je na bieżąco, a powyższy obowiązek wynika z art. 88. 5. Pf:
„Do zadań kierownika apteki należy:
8) wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu”.

Aktualne informacje nt. wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych dostępne są na stronie GIF https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet