Apothecarius ebook Więcej
2017-06-19Kazimiera Klementys
Walne Zebranie Członków Oddziału PTFarm. w Katowicach - 19.06.2017 r.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału. Zebranie odbędzie się 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przy ul. Krynicznej 15.

Program zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Oddziału (WZCO), powitanie Członków PTFarm. i zaproszonych Gości,
2. Stwierdzenie prawomocności WZCO (w przypadku braku quorum ogłoszenie II terminu WZCO),
3. Podziękowania i wystąpienia zaproszonych gości,
4. Wybór Przewodniczącego i vice-Przewodniczącego WZCO,
5. Wybór Sekretarza i Zastępcy Sekretarza WZCO,
6. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad,
7. Wybór Komisji Mandatowej,
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego WZCO,
11. Sprawozdanie Prezesa Oddziału,
12. Sprawozdanie Sekretarza Oddziału,
13. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
15. Dyskusja,
16. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału w latach 2013-2017,
17. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Oddziału o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
18. Wybór Prezesa Oddziału,
19. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Oddziału,
20. Wybór Zarządu Oddziału,
21. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału,
22. Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTFarm,
23. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał Walnego Zebrania,
24. Zamknięcie obrad.

Uwagi organizacyjne:
- Prosimy o aktywny udział w Zebraniu oraz zgłaszanie uchwał i wniosków.

Ze względu na usprawnienie przebiegu WZCO prosimy o potwierdzenie udziału za pomocą ankiety rejestracyjnej.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WZCO 19.06.2017 r. w Katowicach


Prezes Zarządu Oddziału
dr Kazimiera Klementys

Miejsce wydarzenia: Katowice, ul. Kryniczna 15
Dokładny termin: 2017-06-19
Autor: Kazimiera Klementys
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet