Informacje

Najważniejsze informacje ze Śląskiej Izby Aptekarskiej

W załączeniu prezentujemy pismo Urzędu Miasta w Katowicach w sprawie zasad zbierania przeterminowanych leków w aptekach, które podpisały stosowne umowy z miastem.

W odpowiedzi na nasze zapytanie otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Kształtowania Środowiska, że "Zbiórka przeterminowanych lekarstw od mieszkańców Katowic prowadzona w wyznaczonych aptekach na terenie miasta, nie dotyczy produktów leczniczych w formie płynnej, w opakowaniach szklanych, aerozoli, maści, oraz termometrów rtęciowych. Powyższe podyktowane jest tym, iż opakowania szklane oraz inne z odpadami płynnymi często ulegają rozbiciu, rozszczelnieniu na terenie apteki powodując wycieki i zanieczyszczenie okolic pojemnika do zbiórki przeterminowanych lekarstw, niejednokrotnie wydzielając również nieprzyjemny zapach."

Strona 4 z 697 « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »
Ilość: 10 | 25 | 50
Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet