Informacje

Najważniejsze informacje ze Śląskiej Izby Aptekarskiej

W portalu e-dukacja.pl został udostępniony kurs "Farmakoterapia chorób alergicznych", za który można uzyskać 8 punktów "twardych".

W portalu e-dukacja.pl został udostępniony kurs "Podstawy opieki farmaceutycznej", za który można uzyskać 20 punktów "twardych”.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie https://farmaceuta.pl/migracja nastąpiła migracja kont w domenie farmaceuta.pl. Uległy zmianie hasła dostępu, nazwy serwerów oraz strona internetowa umożliwiająca obsługę poczty na www.dpoczta.pl

W dniach 31.03-2.04 planowana jest migracja kont e-mailowych w domenie farmacja.pl i tech-farm.pl.

Przypominamy, że Śląska Izba Aptekarska nie jest właścicielem portalu farmacja.pl oraz kont mailowych. W przypadku problemów z dostępem do poczty proszę o ewentualny kontakt z infolinią portalu farmacja.pl - 50 50 50 320 lub mailowo - bok@farmacja.net

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

W załączeniu przekazuję do wiadomości decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczącą zmiany kategorii dostępności z OTC na RP dla produktu leczniczego Claritine Duo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 120 mg, którego podmiotem odpowiedzialnym jest Bayer Sp. z o.o. Jednocześnie została zmieniona nazwa produktu leczniczego z: Claritine Allergy Fast na: Claritine Duo.

W portalu e-dukacja.pl został udostępniony kurs "Postępy farmakoterapii chorób układu pokarmowego, część 1" obejmujący zagadnienia: Postępy w farmakoterapii chorób przewodu pokarmowego, Rzekomobłoniaste zapalenie jelit, Prebiotyki i probiotyki w profilaktyce i leczeniu zespołu jelita drażliwego.

W portalu e-dukacja.pl zostało udostępnione sympozjum szkoleniowe „Wszawica, problematyka i leczenie”, za które można uzyskać 2 punkty "miękkie".

W załączeniu prezentujemy pismo Urzędu Miasta w Katowicach w sprawie zasad zbierania przeterminowanych leków w aptekach, które podpisały stosowne umowy z miastem.

W odpowiedzi na nasze zapytanie otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Kształtowania Środowiska, że "Zbiórka przeterminowanych lekarstw od mieszkańców Katowic prowadzona w wyznaczonych aptekach na terenie miasta, nie dotyczy produktów leczniczych w formie płynnej, w opakowaniach szklanych, aerozoli, maści, oraz termometrów rtęciowych. Powyższe podyktowane jest tym, iż opakowania szklane oraz inne z odpadami płynnymi często ulegają rozbiciu, rozszczelnieniu na terenie apteki powodując wycieki i zanieczyszczenie okolic pojemnika do zbiórki przeterminowanych lekarstw, niejednokrotnie wydzielając również nieprzyjemny zapach."

31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281/1, które w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061) wprowadza zmiany m.in. w załączniku do rozporządzenia w grupie P.100 i P.101 zmieniając liczbę sztuk pieluchomajtek z 60 do 90 sztuk przysługujących świadczeniobiorcy comiesięcznie, przy zachowaniu obowiązujących limitów finansowania ze środków publicznych:

Strona 1 z 71   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »
Ilość: 10 | 25 | 50
Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet