Informacje

Najważniejsze informacje ze Śląskiej Izby Aptekarskiej

W portalu e-dukacja.pl został udostępniony kurs "Postępy farmakoterapii chorób układu pokarmowego, część 1" obejmujący zagadnienia: Postępy w farmakoterapii chorób przewodu pokarmowego, Rzekomobłoniaste zapalenie jelit, Prebiotyki i probiotyki w profilaktyce i leczeniu zespołu jelita drażliwego.

W portalu e-dukacja.pl zostało udostępnione sympozjum szkoleniowe „Wszawica, problematyka i leczenie”, za które można uzyskać 2 punkty "miękkie".

W załączeniu prezentujemy pismo Urzędu Miasta w Katowicach w sprawie zasad zbierania przeterminowanych leków w aptekach, które podpisały stosowne umowy z miastem.

W odpowiedzi na nasze zapytanie otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Kształtowania Środowiska, że "Zbiórka przeterminowanych lekarstw od mieszkańców Katowic prowadzona w wyznaczonych aptekach na terenie miasta, nie dotyczy produktów leczniczych w formie płynnej, w opakowaniach szklanych, aerozoli, maści, oraz termometrów rtęciowych. Powyższe podyktowane jest tym, iż opakowania szklane oraz inne z odpadami płynnymi często ulegają rozbiciu, rozszczelnieniu na terenie apteki powodując wycieki i zanieczyszczenie okolic pojemnika do zbiórki przeterminowanych lekarstw, niejednokrotnie wydzielając również nieprzyjemny zapach."

31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281/1, które w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061) wprowadza zmiany m.in. w załączniku do rozporządzenia w grupie P.100 i P.101 zmieniając liczbę sztuk pieluchomajtek z 60 do 90 sztuk przysługujących świadczeniobiorcy comiesięcznie, przy zachowaniu obowiązujących limitów finansowania ze środków publicznych:

W portalu e-dukacja.pl został udostępniony kurs "Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego", za który można uzyskać 6 punktów "twardych".

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową (Dz.U. 2017 r. poz. 2056), która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach, również tych dokonywanych w aptekach - informuje Ministerstwo Finansów. Opłata ta będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.

W portalu e-dukacja.pl zostało udostępnione sympozjum szkoleniowe „Ibuprofen czy paracetamol - co doradzić pacjentowi?”, za które można uzyskać 2 punkty "miękkie".

Strona 1 z 70   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »
Ilość: 10 | 25 | 50
Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet